top of page

Diagnoza
Dzieci i Młodzieży

Nasze podejście obejmuje proces diagnostyczny Twojego dziecka i rodziny, abyśmy mogli postawić dokładną diagnozę i najskuteczniejsze zalecenia dotyczące opieki. 

Diagnoza ze Spektrum Autyzmu

Dzięki szybkiej identyfikacji autyzmu, dziecko może uzyskać wystarczające wsparcie w zakresie zdrowia i edukacji, aby rozwinąć swój potencjał i osiągnąć jak najlepszy stan zdrowia.

Diagnoza ADHD

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń behawioralnych u dzieci i młodzieży.

Diagnoza Zaburzeń
Integracji Sensorycznej

Celem terapii zaburzeń Integracji sensorycznej (SI) jest poprawa rozumienia i porządkowania bodźców i informacji płynących ze środowiska oraz z własnego ciała poprzez zmysły.

Diagnoza Zaburzeń Mowy

Jeśli u Twojego dziecka dostrzegasz, że jego rozwój mowy się opóźnia, mówi niewyraźnie i inni go nie rozumieją, bądź też mówi, ale nie używa mowy, by komunikować się z innymi, w Mia Mente oferujemy spersonalizowaną terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną.​

Diagnoza Trudności
i Niepowodzeń Szkolnych

Dysleksja jest najczęstszą trudnością w uczeniu się, stanowiącą od 80% do 90% trudności w uczeniu się u dzieci. Aż 1 na 5 dzieci ma dysleksję.

Diagnoza Dzieci i Młodzieży

Centrum Mia Mente jest placówką diagnostyczno-terapeutyczną dla dzieci i młodzieżyoraz dorosłych z zaburzeniami neurorozwojowymi a także dla tych, którzy wymagają wsparcia w rozwoju.

Uczymy się o autyzmie, by otworzyć dzieciom drzwi do lepszej przyszłości.

Dzięki szybkiej identyfikacji autyzmu, dziecko może uzyskać wystarczające wsparcie w zakresie zdrowia i edukacji, aby rozwinąć swój potencjał i osiągnąć jak najlepszy stan zdrowia.

Konsultacje u Fizjoterapeuty

Okres niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa charakteryzuje się dynamicznie przebiegającymi wzrostem i zmianami. Rozwój psychoruchowy i fizyczny przebiegają według przewidywanego schematu zdarzeń występujących w określonej kolejności.

Diagnoza Zaburzeń 
Lękowych

Zaburzenia lękowe są jednymi z częściej występujących zaburzeń psychicznych u dzieci. Do zaburzeń lękowych należą między innymi zespół ostrego stresu, zespół stresu pourazowego, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, fobie specyficzne i inne.

bottom of page