top of page

Terapia, która rozwija emocje i komunikację – odkryj swoją twórczą moc!

Zastosowana w terapii u dzieci wpływa na ich rozwój w sferze emocjonalnej oraz społeczno-komunikacyjnej, a co najważniejsze dostarcza satysfakcji i buduje wewnętrzny potencjał twórczy.

Czym jest Terapia Zajęciowa?

Celem terapii zajęciowej jest poprawa jakości życia dziecka i jego rodziny poprzez naukę praktycznych umiejętności.

Podczas zajęć dzieci w angażujący i budzący ich zaciekawienie i motywację sposób uczą się jak być bardziej niezależnym i samodzielnym.

Cele i zadania w terapii dopasowaną są indywidualnie dla dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

Terapia zajęciowa pozwala rozwinąć następujące umiejętności:

  • zdolności motoryczne

  • umiejętności zabawy poprzez kreatywne korzystanie z zabawek

  • i innych przedmiotów

  • praktyczne umiejętności wykorzystywane w codziennym życiu

  • sensoryczne (pomoc w regulacji nad/podwrażliwości)

  • społeczny rozwój emocjonalny i samoregulacja (identyfikacja emocji i stosowanie strategii samouspokojenia)

Terapia Zajęciowa

Terapia zajęciowa może pomóc poprawić umiejętności potrzebne w codziennym życiu 

i w zabawie, poradzić sobie z przygotowaniem do szkoły oraz samooceną.

bottom of page