top of page

Terapia Dorosłych

Zapewniamy kompleksową terapię dla dorosłych, skupiającą się na wsparciu emocjonalnym, rozwiązywaniu trudności życiowych, poprawie samopoczucia

i osiągnięciu równowagi psychicznej.

Trening Umiejętności Społecznych

Poprzez interaktywne ćwiczenia, role-play, analizę sytuacji społecznych oraz wsparcie indywidualne, pomagamy naszym podopiecznym zdobyć niezbędne umiejętności społeczne, które przyczynią się do poprawy jakości życia, zwiększenia satysfakcji z relacji międzyludzkich i osiągnięcia sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Terapia Przez Sztukę

Terapia Przez Sztukę to innowacyjna forma terapii, która wykorzystuje proces twórczy i ekspresję artystyczną w celu wspierania rozwoju emocjonalnego, samowiedzy i zdrowia psychicznego. Poprzez różnorodne techniki artystyczne, terapia ta umożliwia klientom wyrażenie swoich emocji, odkrycie głębszego znaczenia swoich doświadczeń i znalezienie ścieżki do zdrowia i samorealizacji.

Fizjoterapia

Oferujemy profesjonalną fizjoterapię dla dorosłych, pomagając w poprawie sprawności fizycznej, redukcji bólu i przywróceniu zdrowia.

bottom of page