top of page

Czym jest arteterapia?

Arteterapia służy stymulowaniu funkcji poznawczych i sensomotorycznych, wzmacniania poczucia własnej wartości i samoświadomości, kultywowania odporności emocjonalnej, promowania wglądu, poprawie umiejętności społecznych, uczy rozwiązywania konfliktów i służy zmniejszaniu niepokoju.

Terapia sztuką jest prowadzona w rożnych formach, wspomaga leczenie osób z problemami zdrowotnymi i psychicznymi oraz osób poszukujących wsparcia emocjonalnego, jest ważnym elementem terapii osób z zaburzeniami neurorozwojowymi niezależnie od zdolności artystycznych.

Formy arteterapii w Mia Mente:

  • muzyka i dźwięk (muzykoterapia i terapia dźwiękiem)

  • ruch, teatr i słowo (drama i psychodrama)

  • plastyka, malarstwo

Terapia przez Sztukę

Celem arteterapii jest wzmocnienie jednostek, społeczności i społeczeństwa poprzez stwarzanie okazji do wyrażania siebie poprzez wizualną i symboliczną ekspresję.

bottom of page