top of page

Program warsztatów

ADHD jest jednym z najczęstszych zaburzeń neurorozwojowych u dzieci. Często jest po raz pierwszy identyfikowany z powodu trudności z funkcjonowaniem w szkole takimi jak nieuwaga (trudności z koncentracją), nadpobudliwość (poruszanie się w sposób uważany za nadmierny lub nieodpowiedni w danych okolicznościach)

i impulsywność (podejmowanie działań bez zastanowienia się nad potencjalnymi konsekwencjami).

Większość rodziców dziecka z ADHD potrzebuje wsparcia.

 

Podczas warsztatów rodzice otrzymają praktyczne wskazówki jak radzić sobie z dzieckiem z ADHD w codziennych sytuacjach w domu

  • co robić i jak komunikować się z dzieckiem, aby mieć z nim dobrą relację

  • jak radzić sobie z impulsywnością i trudnościami w regulacji emocji

  • jak pomóc dziecku uczyć się

  • jak rozwijać jego mocne strony umiejętności

Warsztaty dla Rodziców
Dzieci z ADHD

Oferujemy warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD, które zapewniają praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie z trudnościami codziennymi i wspierają budowanie lepszych relacji oraz rozwój umiejętności u dziecka.

bottom of page