top of page

Terapia Grupowa

Nasze grupy terapeutyczne zapewniają wsparcie emocjonalne, umiejętności społeczne i możliwość dzielenia się doświadczeniami w przyjaznym i wspierającym środowisku.

Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych to forma pracy z małą grupą, w trakcie której uczestnicy nabywają nowe umiejętności i kształtują zachowania w zakresie relacji rówieśniczych i nie tylko.

Muzykoterapia

To forma terapii wykorzystywana w celu polepszenia jakości życia, poprawy komunikacji, wydłużenia czasu skupienia, obniżenia zachowań agresywnych oraz rozwijania umiejętności muzycznych w szerokim spektrum.

Teatroterapia

Teatroterapia to innowacyjna forma terapii, która wykorzystuje narzędzia teatralne i eksplorację artystyczną jako środek do rozwoju osobistego i zdrowia emocjonalnego.

Terapia Zajęciowa

Terapia zajęciowa może pomóc poprawić umiejętności potrzebne w codziennym życiu i w zabawie, poradzić sobie z przygotowaniem do szkoły, samooceną i codziennym życiem.

bottom of page