top of page

Teatroterapia

Teatroterapia to innowacyjna forma terapii, która wykorzystuje narzędzia teatralne
i eksplorację artystyczną jako środek do rozwoju osobistego i zdrowia emocjonalnego.

Czym jest Teatroterapia?

Teatroterapia to innowacyjna forma terapii, która wykorzystuje techniki teatralne i działania artystyczne w celu promowania rozwoju osobistego, samowiedzy i zdrowia emocjonalnego.

Poprzez interakcję zespołową, role-play, improwizację i eksplorację różnych postaci, teatroterapia umożliwia klientom eksplorację swoich uczuć, przeżyć i wyzwań w bezpiecznej i wspierającej atmosferze.

Proces twórczy i refleksyjny, który towarzyszy teatroterapii, pomaga klientom w odkrywaniu swojego wewnętrznego potencjału, rozwijaniu empatii, komunikacji i pewności siebie, a także w przetwarzaniu trudnych doświadczeń i wzmacnianiu zdrowia psychicznego.

bottom of page