top of page
Wsparcie Dla Rodziców we Wrocławiu

Wsparcie Dla Rodziców

Wsparcie Dla Rodziców zostało stworzone z myślą o tym, aby wesprzeć Opiekunów w procesie wychowawczym. Te zajęcia pomagają lepiej zrozumieć i poradzić sobie z trudnościami, które często towarzyszą w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Warsztaty Dla Rodziców Dziecka w Spektrum Autyzmu

Diagnoza spektrum autyzmu u dziecka, to dla większości rodziców trudny moment. Z jednej strony ulga, że wiele problemów znalazło wyjaśnienie,  z drugiej lęk o to, co dalej. Mnóstwo pytań o przyszłość, czy sobie poradzimy, czy potrafimy wspierać swoje dziecko?  

Warsztaty Dla Rodziców Dziecka w Spektrum Autyzmu we Wrocławiu

Poradnictwo

"Dziecko Przed Szkołą"

Poradnictwo "Dziecko Przed Szkołą" to kompleksowa oferta wsparcia dla rodziców i przedszkoli, skupiająca się na przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej poprzez indywidualne konsultacje, metodykę pracy oraz praktyczne narzędzia, które umożliwiają rozwój niezbędnych umiejętności poznawczych, społecznych, emocjonalnych, językowych oraz samodzielności, zapewniając tym samym optymalne warunki dla sukcesu edukacyjnego dzieci w przyszłości.

Poradnictwo "Dziecko Przed Szkołą" we Wrocławiu

Warsztaty Dla Rodziców Dzieci z ADHD

Oferujemy warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD, które zapewniają praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie z trudnościami codziennymi i wspierają budowanie lepszych relacji oraz rozwój umiejętności u dziecka.

Warsztaty Dla Rodziców Dzieci z ADHD we Wrocławiu
bottom of page