top of page

Terapia Dzieci i Młodzieży

Działamy w przyjaznym i wspierającym środowisku, koncentrując się na indywidualnych potrzebach i celach każdego dziecka i młodzieży, aby pomóc im osiągnąć pełny potencjał i dobrze funkcjonować w życiu codziennym.

Wczesna Terapia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu

Jej celem jest zapewnienie dzieciom intensywnej terapii programów, które pomogą im poprawić ich umiejętności we wczesnym dzieciństwie.

Terapia Logopedyczna

Logopedia może być bardzo skutecznym narzędziem do pomocy dzieciom z problemami mowy i komunikacji oraz pomóc im w osiągnięciu sukcesu w szkole i życiu.

Terapia Integracji Sensorycznej

Zapewniamy profesjonalną terapię integracji sensorycznej dla dzieci, pomagając im w rozwijaniu umiejętności sensorycznych, emocjonalnych i motorycznych.

Terapia Zajęciowa

Zastosowana w terapii u dzieci wpływa na ich rozwój w sferze emocjonalnej oraz społeczno-komunikacyjnej, a co najważniejsze dostarcza satysfakcji i buduje wewnętrzny potencjał twórczy.

Muzykoterapia

To forma terapii wykorzystywana w celu polepszenia jakości życia, poprawy komunikacji, wydłużenia czasu skupienia, obniżenia zachowań agresywnych oraz rozwijania umiejętności muzycznych w szerokim spektrum.

Fizjoterapia

Nasz wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów zapewnia kompleksowe podejście do leczenia i rehabilitacji, mające na celu przywrócenie sprawności fizycznej, redukcję bólu oraz poprawę jakości życia. 

Stymulacja Funkcji
Poznawczych

Rozwój poznawczy pomaga dziecku zdobyć umiejętności potrzebne do produktywnego życia i funkcjonowania jako niezależny dorosły.

Terapia Psychologiczno -Pedagogiczna

Terapia psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci i młodzieży to skuteczny sposób na rozwiązywanie problemów emocjonalnych i zachowaniowych, z którymi borykają się dzieci i młodzież. ​

bottom of page