top of page

Terapia ruchowa

Terapia ruchowa dzieci to proces, który zmierza do poprawy kondycji i sprawności fizycznej małego pacjenta. Jej celem głównym jest kompensowanie albo odtworzenie funkcji utraconych lub niewykształconych. Systematyczna terapia prowadzi do uzyskania optymalnych efektów, czyli maksymalnie możliwej sprawności fizycznej, co przekłada się na jakość życia.

Terapia NDT- Bobath

Celem terapii jest usprawnienie, regulacja napięcia mięśniowego i eliminacja nieprawidłowych odruchów dziecka poprzez specjalistyczne ćwiczenia. Rodzaj ćwiczeń  ustala się indywidualnie dla każdego malucha. Podczas zajęć rehabilitacji metodą NDT-Bobath terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, nie tylko wybrane partie.

Dla kogo przeznaczona jest terapia NDT-Bobath:
 

 • dla niemowląt i dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym

 • opóźnionym rozwojem ruchowym

 • nieprawidłowych wzorcach motorycznych

 • dzieci z autyzmem, MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym)

Fizjoterapia

Nasz wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów zapewnia kompleksowe podejście do leczenia i rehabilitacji, mające na celu przywrócenie sprawności fizycznej, redukcję bólu oraz poprawę jakości życia. 

Rodzaje fizjoterapii

Rehabilitacja ruchowa dzieci, ćwiczenia ogólnousprawniające

Ćwiczenia ogólnousprawniające to metoda rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży. Zajęcia opierają się na specjalnie przygotowanych zestawach ćwiczeń opracowanych i dobranych indywidualnie dla każdego małego pacjenta. Ich celem jest wzmocnienie mięśni, poprawa kondycji i jakości życia.

Ćwiczenia ogólnousprawniające kształtują wybrane cechy sfery ruchowej i są stosowane wspomagająco. Wykonuje się je zarówno jako ćwiczenia wolne, jak i z przyborami, takimi jak skakanki, taśmy, drabinki, piłki, ławeczki, maty oraz inne przyrządy. Ta metoda rehabilitacja ruchowej dzieci sprawdza się głównie u starszych dzieci.

Metoda korekcji skolioz FITS

Ma zastosowanie jako samodzielny system korekcji skolioz i asymetrii postawy, wspomaganie leczenia gorsetowego lub przygotowanie do zabiegu operacyjnego. Koncepcja FITS jest jedną z zaledwie 7 metod na świecie uznaną przez SOSORT – Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz.

FITS składa się z trzech etapów:

 • badanie klasyczne i badanie według koncepcji FITS 

 • praca ze strukturami mięśniowo-powięziowymi, które ograniczają ruch korekcyjny 

 • tworzenie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich utrwalanie


Dla kogo FITS:
 

 • skoliozy

 • choroba Scheuermanna

 • wady klatki piersiowej

 • inne wady postawy (asymetryczne ustawienia obręczy barkowej i miedniczej, łopatek, głowy, trójkątów talii, nieprawidłowe ustawienie stóp i kolan, plecy okrągłe, plecy wklęsłe)

bottom of page