top of page

Nasze Specjalizacje

Nasza specjalizacja obejmuje kompleksowe usługi dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także młodzieży i dorosłych, koncentrujące się na diagnozie i terapii

w różnorodnych obszarach rozwoju i zdrowia.

Nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści oferują szeroki zakres usług, obejmujący ocenę i diagnozę różnych trudności, takich jak trudności szkolne, problemy emocjonalne, zaburzenia rozwojowe czy trudności związane z poznawczością.

Nasze Doświadczenie

Opierając się na latach praktyki opracowujemy dopasowany i harmonijny program terapeutyczny dla pacjenta prowadzony przez wyspecjalizowaną kadrę.


Proponowane podejście jest dostosowane do zapewnienia najwyższego poziomu opieki, począwszy od pierwszego spotkania w sprawie przyjęcia. Jeśli masz jakieś pytania,

nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)

Mózgowe porażenie dziecięce

Opóźnienia rozwojowe

Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem Uwagi (ADHD)

Trudności w uczeniu się

Zaburzenia nastroju
(np. lęk, depresja)

Kim Jesteśmy

Centrum Mia Mente jest placówką medyczną dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z zaburzeniami neurozwojowymi oraz tych, które wymagają wsparcia w rozwoju.


Nasz zespół profesjonalistów oferuje badania diagnostyczne, zindywidualizowane i łatwo dostępne dla dzieci, młodzieży

i dorosłych.

Nasze zadanie

Dzięki Mia Mente możesz oczekiwać spersonalizowanej opieki, która spełni potrzeby Twojego dziecka i rodziny. Uwzględniamy indywidualny styl uczenia się każdego dziecka i odpowiednio dostosowujemy nasze podejście terapeutyczne.

Zaburzenia ze Spektrum Autyzmu (ASD)
Mózgowe Porażenie Dziecięce
Opóźnienie Rozwojowe
Zaburzenie Rozwoju Mowy i Komunikacji
Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi (ADHD)
Trudności w uczeniu się
Zaburzenia Nastroju
bottom of page