top of page

Diagnoza Dorosłych

Nasz zespół doświadczonych specjalistów składa się z lekarzy, psychologów i terapeutów, którzy są gotowi podjąć wyzwanie

i pomóc Ci odzyskać zdrowie i dobre samopoczucie.

Diagnoza ze Spektrum Autyzmu

Diagnoza jest przeprowadzana przez specjalistów, którzy dokładnie analizują Twoje zachowanie, historię i doświadczenia życiowe. Poprzez rozmowy, badania i testy, pomagają Ci zidentyfikować i zrozumieć, jak cechy autystyczne wpływają na Twoje funkcjonowanie.

Diagnoza ADHD

Diagnoza ADHD w wieku dorosłym może być trudnym doświadczeniem ale, masz również szansę na lepsze zrozumienie swojego stanu i wykorzystanie swoich mocnych stron w celu poprawy swojego życia.

Diagnoza Zaburzeń Mowy

Diagnoza Zaburzeń Mowy to proces, który umożliwia identyfikację i zrozumienie trudności z komunikacją werbalną. Dzięki niej można dostosować odpowiednie strategie terapeutyczne i wsparcie, aby rozwijać umiejętności językowe i komunikacyjne, poprawiając jakość życia.

Konsultacje u Fizjoterapeuty

Konsultacje u fizjoterapeuty to możliwość skonsultowania się z wyspecjalizowanym specjalistą w celu oceny i leczenia zaburzeń ruchu oraz fizycznych dolegliwości.

bottom of page