top of page

Diagnoza ADHD
u Osób Dorosłych

Diagnoza ADHD w wieku dorosłym może być trudnym doświadczeniem ale, masz również szansę na lepsze zrozumienie swojego stanu i wykorzystanie swoich mocnych stron w celu poprawy swojego życia.

Sygnały ostrzegawcze

ADHD dotyczy także osób dorosłych. Niektórzy dorośli interpretują obserwowane u siebie objawy ADHD po zdiagnozowaniu własnego dziecka.

 

Oprócz objawów nieuwagi i impulsywności dorośli z ADHD mogą mieć inne problemy, w tym:

 • spóźnienia i zapominanie,

 • słabe umiejętności organizacyjne,

 • niską samoocenę,

 • problemy z utrzymaniem pracy,

 • burzliwy temperament,

 • impulsywne reakcje,

 • uczucie niepokoju.

 

Opisane trudności mogą powodować problemy emocjonalne, społeczne, zawodowe oraz trudności w uczeniu się u dorosłych.

Przebieg diagnozy

Aby zdiagnozować ADHD, osoba dorosła musi mieć trwałe, aktualne objawy, które sięgają dzieciństwa. Objawy ADHD utrzymują się jako problemy w wieku dorosłym nawet u połowy dzieci z ADHD.

 Proces diagnostyczny osób dorosłych obejmuje:

 • Wywiad z diagnozowaną osobą

 • Wywiad z partnerem życiowym osoby dorosłej, rodzicem, bliskim przyjacielem

 • Testy samoopisowe

 • Testy psychologiczne na podstawie decyzji specjalisty


Gdy będziesz gotowy, możesz spotkać się z psychologiem, a następnie z lekarzem, aby ustalić, jaki przebieg leczenia jest dla Ciebie najlepszy, co może obejmować terapię, leki i/lub zmiany stylu życia.

bottom of page