top of page

Stacjonarne Turnusy Terapeutyczne

Nasz model terapii bazuje na podejściu rozwojowym; relacyjnym, współdzieleniu zainteresowań dziecka przedmiotami i aktywnościami z życia codziennego. W terapii uczestniczą rodzice.

Nasi terapeuci mają świadomość, że małe dziecko, które czuje się komfortowo i chce być blisko opiekuna, ma więcej możliwości do uczenia się.

Dzieciom w wieku szkolnym oferujemy formy terapii skoncentrowane na kreatywnych formach aktywności (muzyka, teatr, rysunek) i budowaniu pozytywnej relacji.

Formy terapii proponowane podczas turnusu:

  • Terapia psychologiczna (nastawiona na rozwój relacji i komunikacji oraz stymulowanie procesów poznawczych)

  • Terapia logopedyczna

  • Muzykoterapia

  • Terapia SI

  • TUS (trening umiejętności społecznych w małej grupie)

  • Fizjoterapia

Udział w turnusie jest poprzedzony spotkaniem z rodzicami i z dzieckiem w celu ustalenia konkretnych celów terapeutycznych w modelu ESDM. Przed spotkaniem rodzice wypełniają kwestionariusz dotyczący funkcjonowania dziecka.

Indywidualne
Turnusy Terapeutyczne

Stacjonarne, 5-dniowe turnusy terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, u których występują niepokojące objawy w rozwoju.

Organizacja

Nasz zespół:

Renata Gołębiowska - koordynator, neurologopeda, pedagog specjalna
Ewelina Kwiecień - psycholog
Katarzyna Leszczewska-Suchak - psycholog
Aleksandra Pastuszak – muzykoterpeutka, trenerka TUS
Magdalena Chalewicz – trenerka TUS, teatr
Kinga Jarmal - fizjoterapeutka, terapeutka SI
Sara Urbanek - fizjoterapeutka, terapeutka SI

Agata Niewiadomska - logopeda

Marta Trzeciak - fizjoterapeutka, terapeutka SI

 

Turnus obejmuje 15 godzin w ciągu 5 dni (tydzień roboczy).

Koszt turnusu: 2250 zł

bottom of page