top of page

Terapia Indywidualna Dzieci i Młodzieży

Terapia dla dzieci z autyzmem (50 min.)

180 zł 

Opracowanie programu terapii

400 zł

Terapia zajęciowa (50 min.)

160 zł 

Terapia psychologiczna (50 min.)

180 zł 

Terapia logopedyczna (45 min.) - od maja 2024: 170 zł

160 zł 

Terapia logopedyczna (45 min.) w programie ESDM (od maja 2024)

180 zł 

Terapia logopedyczna z tapingiem - 1. wizyta (45 min.)

200 zł 

Terapia logopedyczna z tapingiem (45 min.)

190 zł 

Muzykoterapia (45 min.)

150 zł 

Terapia NDT-Bobath (45 min.)

160 zł 

Terapia SI - wizyta pojedyncza płatna w dniu realizacji

160 zł 

Terapia SI - płatne z góry w pakiecie miesięcznym, 
cena za spotkanie

150 zł 

Teatroterapia (45 min.)

150 zł 

Stymulacja funkcji poznawczych (45 min.)

180 zł 

Arteterapia (50 min.)

150 zł 

Terapia Rodzeństwo Razem (50 min.)

240 zł 

Terapia Grupowa Dzieci i Młodzieży

TUS - Trening Umiejętności Społecznych (60 min.) - pakiet miesięczny 4-5 spotkań, cena za 1 wizytę

115 zł 

Terapia dla dzieci z autyzmem w diadzie - kwota od osoby za spotkanie płatne z góry w pakiecie miesięcznym 

120 zł 

Trening uważności - pakiet miesięczny w grupie,  za jedną wizytę

80 zł 

Teatroterapia

80 zł 

Terapia Dorosłych

TUS - terapia grupowa, pakiet miesięczny (4 spotkania)

480 zł 

Terapia psychologiczna / wsparcie (50 min.)

180 zł 

Terapia logopedyczna (45 min.)

160 zł 

Wydanie opinii na podstawie przebiegu terapii

150 zł 

Diagnoza Dzieci i Młodzieży

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu (4 spotkania)

1950 zł 

Diagnoza ADHD

1400 zł 

Badanie potencjału intelektualnego Stanford- Binet 5 i interpretacja wyniku

600-700zł

Diagnoza funkcjonalna rozwoju z opisem

600 zł 

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się
(dysleksja/ dyskalkulia) 

800 zł 

Diagnoza zaburzeń mowy

380 zł 

Badanie artykulacji

170 zł 

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
z opisem

600-700 zł 

Diagnoza rozwoju ruchowego i lokomocji, konsultacja NDT-Bobath

250 zł 

Diagnoza Dorosłych

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

1950 zł 

Diagnoza ADHD z opinią pisemną (bez opinii - 780 zł)

900 zł 

Diagnoza zaburzeń mowy

300 zł 

Poradnictwo dla Dzieci i Młodzieży

Konsultacja lekarska psychiatryczna - pierwsza wizyta

400 zł 

Konsultacja lekarska psychiatryczna - kolejna wizyta

350 zł 

Konsultacja lekarska neurologiczna

270 zł 

Porada kompleksowo-konsultacyjna (60 - 90 min.)

400 zł 

Kwalifikacja do TUS/ rozpoznanie potrzeb (45 min.)

160 zł 

Poradnictwo wychowawcze (50 min.)

250 zł 

Poradnictwo wychowawcze - kolejne spotkanie

180 zł 

Konsultacja psychologiczna / wsparcie (50 min.)

180 zł 

Konsultacja logopedyczna (45 min.)

180 zł 

Cennik
Centrum Mia Mente

bottom of page