top of page

Diagnoza Zaburzeń
ze Spektrum Autyzmu 

Coraz więcej osób dorosłych jest identyfikowanych w późniejszym okresie życia, ponieważ autyzm jest lepiej poznany i zrozumiany. 

Spektrum Autyzmu u Dorosłych

Dorośli, u których zdiagnozowano autyzm, prawdopodobnie znajdują się na łagodnym lub dobrze funkcjonującym kontinuum spektrum.

Wiele osób dorosłych ma łagodne objawy autyzmu, które zazwyczaj dotyczą komunikacji społecznej i reakcji sensorycznych. Niektóre osoby rozważają taką możliwość dla siebie odczuwając ciągłe „niedopasowanie”. Często dopiero, gdy staną się bardziej świadomi tego, czym jest spektrum autyzmu (ASD) decydują się na diagnozę.

Niektórzy mogą zdać sobie z tego sprawę dopiero po zdiagnozowaniu ASD u własnego dziecka i zauważeniu podobieństw między cechami, zachowaniami lub uczuciami dziecka a ich własnymi.

U kobiet i dziewcząt ASD może zostać przeoczone lub błędnie zdiagnozowane ze względu na współwystępowanie ASD z nasilonymi objawami lęku.

Proces diagnostyczny

Proces diagnostyczny dla osób dorosłych obejmuje: 

  • Wywiad z osoba badaną

  • Wywiad rozwojowy z rodziną, najlepiej rodzicami

  • ADOS-2 jest złotym standardem w diagnozowaniu autyzmu u osób w każdym wieku. Moduł 4 jest przeznaczony specjalnie dla osób dorosłych

  • Analizę dokumentów i wyników badań

  • Konsultację u lekarza psychiatry

bottom of page