top of page
Terapia integracji sensorycznej Wrocław

Pomóż swoim dzieciom pokonać trudności
i korzystać z ich wyjątkowych mocy.

Terapia SI Wrocław

Opis terapii

Integracja sensoryczna to proces organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, aby mogły być wykorzystane do celowego działania. Zmysły dostarczają informacje o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia. Dane te pochodzą z receptorów dotykowych, wzrokowych, słuchowych, węchowych, smakowych i z systemu rejestrującego ruch, czyli układu przedsionkowego.

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej ma na celu poprawę procesów sensorycznych dokonujących się w ośrodkowym układzie nerwowym. Terapia SI poprawia między innymimechanizmy uczenia się i zachowania poprzez łączenie ruchu z doznaniami sensorycznymi.

Teoria, która za tym stoi, mówi, że z biegiem czasu mózg przystosowuje się i pozwala skuteczniej przetwarzać i reagować na bodźce płynące ze środowiska.

Terapia Integracji Sensorycznej

Celem terapii zaburzeń Integracji sensorycznej  (SI) jest poprawa rozumienia i porządkowania bodźców i informacji płynących ze środowiska oraz z własnego ciała poprzez zmysły. Umiejętność ta pozwala dziecku zrozumieć, jak funkcjonuje otaczający je świat i nadaje sens nieustannie docierającym do jego układu nerwowego bodźcom. To przyjemny dla dziecka rodzaj terapii, ponieważ wiodącą formą jest zabawa angażująca różne zmysły zgodnie z ustalonym przez terapeutę programem dostosowanym do jego potrzeb.

bottom of page