top of page

Wczesna Terapia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu

Dzięki wczesnej interwencji dzieci rozwijają szereg umiejętności, ograniczają problematyczne zachowania i poprawiają umiejętności społeczne, a te wyniki mogą mieć długoterminowy pozytywny wpływ na przyszły rozwój i funkcjonowanie dziecka.

Diagnoza i jej korzyści

Stosujemy modele terapii oparte na podejściu rozwojowym. Zabawa jest wspaniałym narzędziem pomagającym dzieciom (a czasem nawet dorosłym) wejść w prawdziwą, wspólną interakcję.

Odpowiednio wykorzystana zabawa może również umożliwić dzieciom odkrywanie własnych uczuć.

W terapii wykorzystujemy  zabawę do rozwijania relacji i budowania umiejętności społecznych i komunikacyjnych, opierając się na zainteresowaniach dziecka i ocenie jego umiejętności.

Dla dziecka opracowujemy indywidulany program terapii realizowany przez jednego lub kilku specjalistów w zależności od potrzeb.

Rodzice są naszymi partnerami w terapii dziecka.

Wiodące metody: RDI i ESDM.

bottom of page