top of page

ADHD - najmocniejszy przeciwnik, najlepszy przyjaciel 

Możesz pomóc swojemu dziecku odzyskać kontrolę nad życiem.

Sygnały ostrzegawcze

ADHD jest diagnozą neurorozwojową. Zaburzenie objawia się problemami z uwagą, impulsywnością i nadruchliwością, w tym:
 

 • trudnościami  ze skupieniem się na zadaniach

 • trudnością w zwracaniu uwagi na szczegóły

 • dezorganizacją

 • łatwym rozpraszaniem się

 • trudnością i błędami  w wykonywaniu zadań

 • gubieniem rzeczy

 • zapominaniem

 • trudnościami ze słuchaniem

 • unikaniem zadań wymagających stałego skupienia

ADHD - Dzieci i Młodzież

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń behawioralnych u dzieci i młodzieży.

Nie wierzymy, że etykiety
lub diagnozy zmieniają to,

kim jest dziecko. 

Z naszego doświadczenia wiemy, że właściwa diagnoza kliniczna oraz funkcjonalna dostarcza wglądu w rozwój dziecka i wspiera możliwości uczenia się.

Renata Gołębiowska

Diagnoza ADHD i jej korzyści

Ocena ADHD składa się z kilku etapów, w których wykorzystuje się wystandaryzowane narzędzia do oceny ADHD oraz testy: 

 • Wywiad diagnostyczny: dokładna historia rozwoju oraz występowania objawów

 • Skale samoopisowe: te miary dostarczają danych odnoszących się do norm dotyczących objawów

 • Skale obserwatora (rodziców, nauczycieli): są to informacje dostarczone przez kogoś bliskiego i innych osób 

 • Badanie intelektu

Pomaga to oceniającemu ustalić, czy diagnoza ADHD może wyjaśnić objawy, których doświadcza klient, czy też inna diagnoza jest bardziej odpowiednia.

Po zakończeniu oceny, diagnosta podczas spotkania z badaną osobą i z rodzicami przekazuje informacje o wynikach oraz odpowiada na wszelkie pytania dotyczące badania. Psycholog kieruje badana osobę na konsultację z lekarzem psychiatrą w celu postawienia rozpoznania na podstawie przeprowadzonych testów i obserwacji.

bottom of page