top of page
Diagnoza dzieci i młodzieży - spektrum autyzmu - Wrocław

Uczymy się o autyzmie,
by otworzyć drzwi
do lepszej przyszłości.

Dzięki szybkiej diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu, dziecko może uzyskać wystarczające wsparcie w zakresie zdrowia i edukacji, aby rozwinąć swój potencjał.

Diagnoza dzieci i młodzieży pod kątem autyzmu - Wrocław

Sygnały ostrzegawcze

Jeżeli Twoje dziecko…
 

 • Skończyło pierwszy rok życia i słabo reaguje na własne imię 

 • Ma ograniczony kontakt wzrokowy

 • Ma nietypową ekspresję mimiczną w sytuacjach społecznych 

 • Czujesz, że słabo współgra emocjonalnie, 

 • Ma słabe zainteresowania bodźcami społecznymi i więcej uwagi poświęca przedmiotom niż osobom

 • Ma ograniczone zdolności do naśladowania, tworzenia wspólnego pola uwagi

 • Słabo wokalizuje

 • Nie wskazuje palcem na przedmioty, które chce ci pokazać

Jeżeli Twoje dziecko...
 

 • Ma problemy w kontaktach rówieśniczych

 • Jest wycofane

 • Ma problem z komunikowaniem się

 • Reaguje nieadekwatnie: jest nadmiernie nieśmiałe, krzyczy, reaguje agresywnie

 • Jego zainteresowania ograniczają inne aktywności i zabawy

 • Nie rezygnuje z rutyn, chociaż wymaga tego sytuacja

 • Zauważasz u niego powtarzalność w zachowaniu

 • Reaguje lękiem na kontakt z  grupą społeczną (w szkole, w przedszkolu, na placu zabaw)

 

U nas otrzymasz wyjaśnienia i wskazówki.

Diagnoza Zaburzeń
ze Spektrum Autyzmu 

Diagnoza autyzmu jest dla rodziców oraz dla dziecka bardzo ważnym krokiem. Oferuje ona możliwość zrozumienia trudności, z którymi się boryka i dostęp do wsparcia, które umożliwi im wyjście naprzeciw tym wyzwaniom.

Diagnoza i jej korzyści

Większość dzieci może otrzymać diagnozę autyzmu przed ukończeniem drugiego roku życia.

Autyzm jest diagnozowany na podstawie zestawu testów, które oceniają zachowanie dziecka, interakcje społeczne i umiejętności komunikacyjne.

Proces diagnostyczny obejmuje:

1) Wywiad oraz kwestionariusze z rodzicami lub opiekunami ADI-R lub inny ustrukturyzowany arkusz wywiadu (narzędzia przesiewowe M-CHAT-R, Kwestionariusz ASRS dla dzieci i młodzieży od 2-5 lat i od 6 do 18 lat)

2) Obserwację zgodnie z protokołem ADOS-2

3) Analizę dokumentów i wyników dokonaną przez zespół specjalistów

4) Omówienie wyników testów  z rodzicami dziecka,

5) Obserwację i konsultację z lekarzem psychiatrą i specjalistę z zespołu diagnostycznego.

Obecnie, na życzenie rodziców, istnieje możliwość pogłębienia diagnozy psychologicznej przy pomocy innych wystandaryzowanych narzędzi: testów inteligencji i innych narzędzi służących ocenie rozwoju dziecka.

bottom of page