top of page

Czym jest Terapia Zaburzeń Mowy

Terapia zaburzeń mowy jest ważnym narzędziem w leczeniu osób, które mają trudności w wymowie lub w porozumiewaniu się. Terapia obejmuje ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia słowne, aby pomóc pacjentom w poprawie ich mowy i porozumiewaniu się.

Terapia może pomóc pacjentom w poprawie ich umiejętności wymowy, wzbogaceniu słownika i poprawie umiejętności komunikacyjnych. Terapia zaburzeń mowy może pomóc pacjentom w zdobyciu lepszego samopoczucia i pewności siebie, a także w poprawie ich jakości życia w ogóle.

Diagnoza
Zaburzeń Mowy

Jeśli u Twojego dziecka dostrzegasz, że jego rozwój mowy się opóźnia, mówi niewyraźnie i inni go nie rozumieją, bądź też mówi, ale nie używa mowy, by komunikować się z innymi, w Mia Mente oferujemy spersonalizowaną terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną.​

bottom of page