top of page

Objawy ryzyka dysleksji w wieku przedszkolnym to: 

 • Trudności w nauce / zapamiętywaniu nazw liter alfabetu,

 • Nierozpoznawanie wzorców rymowanych, takich jak kot, nietoperz, szczur,

 • Problemy z nauką popularnych rymowanek,

 • Nie rozpoznaje liter w swoim imieniu,

 • Błędne wymawianie znanych słów,

 • Uporczywe używanie „baby talk”,

 • Trudności w podążaniu za wskazówkami,

 • Kłopoty z nauką lewej strony od prawej,

 • Opóźnienie mowy.

Objawy 

Diagnoza Trudności
i Niepowodzeń Szkolnych

Dysleksja jest najczęstszą trudnością w uczeniu się, stanowiącą od 80% do 90% trudności w uczeniu się u dzieci. Dysleksja ma podłoże neurologiczne i nie ma związku z inteligencją. Wpływa na sposób, w jaki mózg przetwarza informacje, utrudniając płynne i bezbłędne czytanie.

Diagnoza obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności szkolnych, badanie inteligencji oraz wywiad z rodzicem dziecka.

Obecne zaleca się, aby dzieci z dysleksją i innymi trudnościami w uczeniu się były diagnozowane i rozpoczynały interwencje przed trzecią klasą.

Wielu ekspertów, w tym International Dyslexia Association, uważa, że badania przesiewowe dzieci, które mogą być zagrożone trudnościami w czytaniu, takimi jak dysleksja, powinny rozpocząć się w przedszkolu.

 

Diagnoza niepowodzeń szkolnych i trudności w uczeniu się obejmuje:
 

 • Przeprowadzenie wywiadu,

 • Badanie inteligencji i funkcji poznawczych,

 • Badanie pedagogiczne umiejętności szkolnych,

 • Analizę opinii od nauczycieli ze szkoły, zeszytów i kart pracy,

 • Przygotowanie planu interwencji terapeutycznej łącznie z pogłębieniem diagnozy neurologicznej i psychiatrycznej.

Diagnoza i jej korzyści

bottom of page