top of page

Twoje dziecko może nauczyć się, jak radzić sobie z bodźcami.

Korzystaj z naszych usług, aby Twoje dziecko rozwinęło swoją integrację sensoryczną i poczuło się bardziej zintegrowane
i zrelaksowane.

Integracja Sensoryczna

Celem terapii zaburzeń Integracji sensorycznej (SI) jest poprawa rozumienia i porządkowania bodźców i informacji płynących ze środowiska oraz z własnego ciała poprzez zmysły.

Umiejętność ta pozwala dziecku zrozumieć, jak funkcjonuje otaczający je świat i nadaje sens nieustannie docierającym do jego układu nerwowego bodźcom.

Diagnoza

Jeżeli proces integracji sensorycznej u dziecka jest zaburzony, mogą pojawić się problemy z nauką, zachowaniem, koncentracją, czy koordynacją, dlatego jeżeli zaniepokoją nas jakieś zachowania dziecka, warto udać się do specjalisty. Zaburzania integracji sensorycznej mogą towarzyszyć innym zaburzeniom neurorozwojowym takim jak autyzm, zespół Aspergera, ADHD i dysleksja.

Diagnoza integracji sensorycznej to proces oceniający podstawowe obszary przetwarzania informacji sensorycznej: procesów modulacji odbieranych wrażeń, ich różnicowania, umiejętności planowania motorycznego i kontroli posturalnej i okoruchowej.

Diagnoza obejmuje 3 spotkania i omówienie wyników badań (omówienie jest w formie ustnej lub pisemnej).

bottom of page