top of page

Odkryj źródło lęku swojego dziecka
- zdiagnozuj i pokonajcie
je wspólnie.

Daj swojemu dziecku szansę na lepszą przyszłość i pomóż mu odzyskać radość oraz pewność siebie.

Diagnoza i jej korzyści

Diagnoza zaburzeń lekowych obejmuje: 
 

  • Wywiad dotyczący rozwoju i funkcjonowania,

  • Obserwację z wykorzystaniem narzędzi służących ocenie nasilenia lęku u dzieci i młodzieży,

  • Wstępną ocenę kompetencji społeczno-komunikacyjnych,

  • Konsultację u lekarza psychiatry.


​Diagnoza zaburzeń lekowych, obejmująca wywiad dotyczący rozwoju i funkcjonowania, obserwację nasilenia lęku, ocenę kompetencji społeczno-komunikacyjnych oraz konsultację u lekarza psychiatry, przynosi liczne korzyści w identyfikacji i leczeniu tych zaburzeń.

Ta kompleksowa analiza pozwala na uzyskanie dogłębnego zrozumienia kontekstu objawów, umożliwia obiektywną ocenę nasilenia lęku, identyfikuje trudności w zakresie kompetencji społeczno-komunikacyjnych oraz prowadzi do trafnej diagnozy i spersonalizowanego planu leczenia. Dzięki temu pacjenci mogą otrzymać odpowiednie terapie, które pomagają w rozwoju umiejętności społecznych, komunikacyjnych oraz w zarządzaniu zaburzeniami lekowymi.

Diagnoza Zaburzeń Lękowych

Zaburzenia lękowe są jednymi z częściej występujących zaburzeń psychicznych, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Do zaburzeń lękowych należą między innymi zespół ostrego stresu, zespół stresu pourazowego, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, fobie specyficzne i inne. Lęk może towarzyszyć innym zaburzeniom neurozwojowym takim jak autyzm i ADHD. 

bottom of page