top of page

Renata Gołębiowska

Współzałożycielka Centrum Mia Mente

Koordynuje pracę zespołu terapeutycznego i diagnozującego dzieci, młodzieży i dorosłe osoby z rożnymi zaburzeniami nerorozwojowymi.

Diagnozuje i prowadzi terapię indywidualną i grupową osób z ASD, niedokształceniem mowy, opóźniającym się rozwojem oraz grupy i warsztaty dla rodzin, młodzieży i dorosłych. Wspiera rodziny w postępowaniu z dzieckiem, aby znowu poczuli się kompetentnymi rodzicami, aby zamiast niepokoju odczuwali radość z kontaktu z dzieckiem. W pracy z rodziną dziecka ze spektrum autyzmu skupia się na rozwoju pozytywnej relacji i komunikacji oraz zasobach i potencjale rozwojowym dziecka.

Doświadczenie zawodowe:

Zajmuje się diagnozą kliniczną i funkcjonalną, terapią dzieci i młodzieży z autystycznym spektrum zaburzeń oraz innymi zaburzeniami pochodzenia CUN oraz konstruuje programy terapeutyczne oraz wspiera rodziny w postępowaniu z dzieckiem. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy na kursach i warsztatach.

Od 1999 roku związana z Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie jako diagnostka i terapeutka oraz kierownik placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, gdzie prowadzi warsztaty w ramach modułu „Autyzm i całościowe zaburzenia rozwoju, najnowsze odkrycia”.

Udziela porad dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Od 2003 roku prowadzi szkolenia dla profesjonalistów i rodziców oraz webinaria i warsztaty dla rad pedagogicznych.

bottom of page