top of page

Maria Stefaniak

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Psychologia, swoją wiedzę poszerzałam między innymi w Warszawskim Centrum CBT, Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu, czy PTPIT w Gdańsku.


Obecnie pracuję w nurcie poznawczo behawioralnym, prowadzę terapię indywidualną i grupową osób z ASD. Uczestniczę w procesie diagnostycznym dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi, prowadzę również Trenning Umiejętności Społecznych dla najmłodszych jak i dla nastolatków. Na każdym etapie wspieram rodziców, udzielam porad i
zapewniam, że wytrwałość i pozytywne nastawienie przynoszą wspaniałe efekty terapeutyczne.


Z centrum Mia Mente związana jestem od 2023 roku, gdzie kształcę się i rozwijam na wielu płaszczyznach zawodowych wspierając naszych podopiecznych.

Psychiatrzy

Nasi psychiatrzy świadczą skuteczną diagnozę i leczenie problemów psychicznych pacjentów, w tym zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju i innych zaburzeń, a także wsparcie i poradę pacjentom i ich rodzinom, programy edukacyjne i profilaktyczne oraz szerzenie świadomości społecznej na temat problemów psychicznych.

Renata Gołębiowska

Renata Gołębiowska

Psychologowie

Kadra psychologiczna w Mia Mente składa się z profesjonalnych psychologów, posiadających szerokie kompetencje i doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz rodzinami, oferujących dostosowane do potrzeb każdego pacjenta usługi, w tym diagnozę, terapię indywidualną i grupową oraz szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli, współpracujących z lekarzami psychiatrami, by zapewnić wszechstronną opiekę nad pacjentami.

Renata Gołębiowska

Renata Gołębiowska

Renata Gołębiowska

Renata Gołębiowska

Renata Gołębiowska

Fizjoterapia

Fizjoterapeuta w Mia mente oferuje szereg usług związanych z diagnozowaniem i leczeniem schorzeń i dolegliwości fizycznych pacjenta, w tym masaż, terapię manualną, ćwiczenia ruchowe i kinezyterapię, aby pomóc pacjentom odzyskać pełną sprawność i lepsze samopoczucie, wykonując też ocenę stanu fizycznego pacjenta, współpracując z lekarzami w ramach planu opieki medycznej pacjenta oraz udzielając porad z zakresu zdrowia i profilaktyki.

Renata Gołębiowska

Terapia Zaburzeń Mowy

Logopeda zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy i językowych.

 

Oprócz tego, pomaga pacjentom w poprawie ich umiejętności językowych, w tym poprawy akcentu, wymowy, płynności mowy, a także w rozwijaniu zdolności w zakresie czytania i pisania. Logopeda wykorzystuje szeroką gamę technik, aby pomóc pacjentom poprawić ich mowę i język, w tym ćwiczenia językowe, ćwiczenia oddechowe i mowę zastępczą.

Renata Gołębiowska

Renata Gołębiowska

Pedagog

Pedagog w centrum diagnozy i terapii pomaga dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z różnymi trudnościami związanymi z ich funkcjonowaniem społecznym i emocjonalnym.

 

Wspiera podopiecznych w rozwoju i stymulacji ich umiejętności społecznych, wychowawczych i komunikacyjnych, a także w rozwiązywaniu problemów w szkole, w rodzinie lub w otoczeniu społecznym.

Renata Gołębiowska

Muzykoterapia​

Logopeda zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy i językowych.

 

Oprócz tego, pomaga pacjentom w poprawie ich umiejętności językowych, w tym poprawy akcentu, wymowy, płynności mowy, a także w rozwijaniu zdolności w zakresie czytania i pisania. Logopeda wykorzystuje szeroką gamę technik, aby pomóc pacjentom poprawić ich mowę i język, w tym ćwiczenia językowe, ćwiczenia oddechowe i mowę zastępczą.

Renata Gołębiowska

Trening Umiejętności Społecznych

Terapueci odpowiedzialni za Trening Umiejętności Społecznych wykonują wiele zadań, w tym diagnozowanie i rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

 

Osoby ta stosują interwencje behawioralne i terapie społeczną, aby pomóc dzieciom radzić sobie z problemami społecznymi. Praca ta obejmuje również zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci w celu wzmocnienia ich umiejętności społecznych, współpracę z rodzicami i rodzinami, a także udział w regularnych spotkaniach i szkoleniach.

Renata Gołębiowska

Renata Gołębiowska

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Osoba odpowiedzialna za obsługę klienta w Mia Mente jest odpowiedzialna za zapewnienie pozytywnego doświadczenia dla klientów i ich rodzin.

Renata Gołębiowska

bottom of page