top of page

Daria Neuman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Psychiatrzy

Nasi psychiatrzy świadczą skuteczną diagnozę i leczenie problemów psychicznych pacjentów, w tym zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju i innych zaburzeń, a także wsparcie i poradę pacjentom i ich rodzinom, programy edukacyjne i profilaktyczne oraz szerzenie świadomości społecznej na temat problemów psychicznych.

Renata Gołębiowska

Renata Gołębiowska

Psychologowie

Kadra psychologiczna w Mia Mente składa się z profesjonalnych psychologów, posiadających szerokie kompetencje i doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz rodzinami, oferujących dostosowane do potrzeb każdego pacjenta usługi, w tym diagnozę, terapię indywidualną i grupową oraz szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli, współpracujących z lekarzami psychiatrami, by zapewnić wszechstronną opiekę nad pacjentami.

Renata Gołębiowska

Renata Gołębiowska

Renata Gołębiowska

Renata Gołębiowska

Renata Gołębiowska

Fizjoterapia

Fizjoterapeuta w Mia mente oferuje szereg usług związanych z diagnozowaniem i leczeniem schorzeń i dolegliwości fizycznych pacjenta, w tym masaż, terapię manualną, ćwiczenia ruchowe i kinezyterapię, aby pomóc pacjentom odzyskać pełną sprawność i lepsze samopoczucie, wykonując też ocenę stanu fizycznego pacjenta, współpracując z lekarzami w ramach planu opieki medycznej pacjenta oraz udzielając porad z zakresu zdrowia i profilaktyki.

Renata Gołębiowska

Terapia Zaburzeń Mowy

Logopeda zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy i językowych.

 

Oprócz tego, pomaga pacjentom w poprawie ich umiejętności językowych, w tym poprawy akcentu, wymowy, płynności mowy, a także w rozwijaniu zdolności w zakresie czytania i pisania. Logopeda wykorzystuje szeroką gamę technik, aby pomóc pacjentom poprawić ich mowę i język, w tym ćwiczenia językowe, ćwiczenia oddechowe i mowę zastępczą.

Renata Gołębiowska

Renata Gołębiowska

Pedagog

Pedagog w centrum diagnozy i terapii pomaga dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z różnymi trudnościami związanymi z ich funkcjonowaniem społecznym i emocjonalnym.

 

Wspiera podopiecznych w rozwoju i stymulacji ich umiejętności społecznych, wychowawczych i komunikacyjnych, a także w rozwiązywaniu problemów w szkole, w rodzinie lub w otoczeniu społecznym.

Renata Gołębiowska

Muzykoterapia​

Logopeda zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy i językowych.

 

Oprócz tego, pomaga pacjentom w poprawie ich umiejętności językowych, w tym poprawy akcentu, wymowy, płynności mowy, a także w rozwijaniu zdolności w zakresie czytania i pisania. Logopeda wykorzystuje szeroką gamę technik, aby pomóc pacjentom poprawić ich mowę i język, w tym ćwiczenia językowe, ćwiczenia oddechowe i mowę zastępczą.

Renata Gołębiowska

Trening Umiejętności Społecznych

Terapueci odpowiedzialni za Trening Umiejętności Społecznych wykonują wiele zadań, w tym diagnozowanie i rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

 

Osoby ta stosują interwencje behawioralne i terapie społeczną, aby pomóc dzieciom radzić sobie z problemami społecznymi. Praca ta obejmuje również zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci w celu wzmocnienia ich umiejętności społecznych, współpracę z rodzicami i rodzinami, a także udział w regularnych spotkaniach i szkoleniach.

Renata Gołębiowska

Renata Gołębiowska

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Osoba odpowiedzialna za obsługę klienta w Mia Mente jest odpowiedzialna za zapewnienie pozytywnego doświadczenia dla klientów i ich rodzin.

Renata Gołębiowska

bottom of page