top of page

Jak to się zaczęło?

We wrześniu 2022 roku, z inicjatywy wspaniałych ludzi, powstaje we Wrocławiu Centrum Medyczne Mia Mente pod kierownictwem Renaty Gołębiowskiej.

Centrum Mia Mente jest placówką diagnostyczno–terapeutyczną dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz tych, które wymagają wsparcia w rozwoju.

Reagując na potrzeby lokalnej społeczności, podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu naszych działań i utworzeniu Fundacji Mia Mente.

Wsparcie specjalistyczne

i społeczne

Oferujemy dostęp do specjalistów takich jak psycholodzy, terapeuci, logopedzi i neuropsycholodzy, którzy zapewniają profesjonalną diagnozę oraz terapię indywidualnie dostosowaną do potrzeb każdego podopiecznego.

Tworzymy grupy wsparcia, które pozwalają na wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami i opiekunami, co przyczynia się do budowania silnej i wsparciu wzajemnego społeczności.

Edukacja i szkolenia

Oferujemy dostęp do specjalistów takich jak psycholodzy, terapeuci, logopedzi i neuropsycholodzy, którzy zapewniają profesjonalną diagnozę oraz terapię indywidualnie dostosowaną do potrzeb każdego uczestnika.

bottom of page