top of page

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Fundacja Mia Mente powołała do życia Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Mia Mente.

Cele i zadania Poradni

Poradnia udziela dzieciom, młodzieży i dorosłym pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, neurologopedycznej, sensorycznej oraz prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Poradnia oferuje

  • diagnozy,

  • konsultacje,

  • terapie,

  • psychoedukację,

  • doradztwo zawodowe,

  • mediacje,

  • interwencje w środowisku ucznia,

  • działalność profilaktyczną,

  • działalność informacyjną.

bottom of page