top of page

Ocena rozwoju ruchowego

Według wytycznych American Academy of Pediatrics (AAP) oraz zaleceń Bright Futures, pediatrzy powinni włączyć obserwację rozwoju dziecka do każdej wizyty. W zakres obserwacji wchodzi analiza osiągania kolejnych podstawowych etapów rozwojowych na podstawie danych z wywiadu, wzrastania oraz wyników badania przedmiotowego. Ocena rozwoju psychoruchowego ma na celu identyfikację dzieci zagrożonych opóźnieniem rozwoju.

Poza regularnymi wizytami u pediatry, warto udać się z dzieckiem do doświadczonego fizjoterapeuty dziecięcego, który kompleksowo zbada malca. Oceni jego pierwotne i nabyte odruchy, upewniając się, czy przebiegają prawidłowo i wystąpiły w odpowiednim momencie życia dziecka. Sprawdzi też czy napięcie mięśniowe jest prawidłowe, wzmożone czy obniżone. W trakcie badania wykona również serię testów, mających na celu sprawdzić, jak maluch reaguje na zmianę pozycji ciała.

Fizjoterapeuta oceni wstępnie, czy maluch dąży do kontaktu z otoczeniem, reaguje na bodźce słuchowe i dźwiękowe oraz gaworzy.

Konsultacje u Fizjoterapeuty

Okres niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa 

charakteryzuje się dynamicznie przebiegającymi wzrostem i zmianami. Rozwój psychoruchowy i fizyczny przebiegają według przewidywalnego schematu zdarzeń występujących w określonej kolejności.

bottom of page